Ett samtal om diabetes

Covid-19 och diabetes

December 14, 2021 Sanofi Season 1 Episode 4
Covid-19 och diabetes
Ett samtal om diabetes
More Info
Ett samtal om diabetes
Covid-19 och diabetes
Dec 14, 2021 Season 1 Episode 4
Sanofi

Välkommen till ett avsnitt där vi bjudit in Magnus Gisslén som är professor vid avdelningen för infektionssjukdomar på Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi kommer samtala med Magnus om hur covid-19 har påverkat diabetesbehandlingen i Sverige och vad han tror vi har kunnat dra för lärdomar. 

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ettsamtalomdiabetes@sanofi.com 

MAT-SE-210122

Show Notes

Välkommen till ett avsnitt där vi bjudit in Magnus Gisslén som är professor vid avdelningen för infektionssjukdomar på Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi kommer samtala med Magnus om hur covid-19 har påverkat diabetesbehandlingen i Sverige och vad han tror vi har kunnat dra för lärdomar. 

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ettsamtalomdiabetes@sanofi.com 

MAT-SE-210122