Ett samtal om diabetes

Ätstörning hos diabetesbehandlade patienter

August 31, 2022 Maria Rehbinder
Ett samtal om diabetes
Ätstörning hos diabetesbehandlade patienter
Show Notes

I detta avsnitt har vi bjudit in Maria Rehbinder som är legitimerad dietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för att prata om ätstörning hos diabetesbehandlade patienter; hur vanligt det är, hur man kan upptäcka och behandla det samt varför det är viktigt att det fångas upp. Avsnittet är ca 15min långt. 

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ett samtalomdiabetes@sanofi.com 

MAT-SE-2200233