Ett samtal om diabetes

Kost och träning vid typ-2

May 24, 2022 Sanofi Season 1 Episode 9
Kost och träning vid typ-2
Ett samtal om diabetes
More Info
Ett samtal om diabetes
Kost och träning vid typ-2
May 24, 2022 Season 1 Episode 9
Sanofi

Välkommen till ett avsnitt där vi bjudit in Vesna Lukic, diabetessjuksköterska och distriktssköterska, för att samtala om hennes erfarenheter av att motivera personer med typ-2 diabetes om kost och träning, hennes engagemang i frågan och hur man praktiskt kan gå tillväga om man vill ta efter. Avsnittet är ca 20min långt.  

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ett samtalomdiabetes@sanofi.com  

MAT-SE-2200194 

Show Notes

Välkommen till ett avsnitt där vi bjudit in Vesna Lukic, diabetessjuksköterska och distriktssköterska, för att samtala om hennes erfarenheter av att motivera personer med typ-2 diabetes om kost och träning, hennes engagemang i frågan och hur man praktiskt kan gå tillväga om man vill ta efter. Avsnittet är ca 20min långt.  

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ett samtalomdiabetes@sanofi.com  

MAT-SE-2200194