Ett samtal om diabetes

Vad ser vi runt hörnet? Läkemedel och teknik

April 19, 2022 Season 1 Episode 8
Ett samtal om diabetes
Vad ser vi runt hörnet? Läkemedel och teknik
Show Notes

I det här avsnittet gästas vi åter av Björn Eliasson som är professor och överläkare vid diabetescentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Björn berättar bland annat vad som är kommande på läkemedels- och teknikfronten och vika förväntningar som finns tex inom AI på området. Avsnittet är ca 20min långt. 

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ett samtalomdiabetes@sanofi.com  

MAT-SE-2200159