Ett samtal om diabetes

Resistent hypertoni vid diabetes

March 14, 2022 Sanofi Season 1 Episode 7
Resistent hypertoni vid diabetes
Ett samtal om diabetes
More Info
Ett samtal om diabetes
Resistent hypertoni vid diabetes
Mar 14, 2022 Season 1 Episode 7
Sanofi

I detta avsnitt har vi bjudit in Magnus Wijkman som är överläkare i internmedicin, endokrinologi och diabetes vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt adjungerande lektor och docent vid Linköpings Universitet. Vi kommer samtala med Magnus om vad resistent hypertoni innebär och den forskning han har gjort inom området. Magnus berättar även hur området utvecklas över tid samt delar med sig av tips som kan vara värdefulla.  Avsnittet är ca 20min långt.

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ett samtalomdiabetes@sanofi.com

MAT-SE-2400055 v.1.0 Februari 2024

Show Notes

I detta avsnitt har vi bjudit in Magnus Wijkman som är överläkare i internmedicin, endokrinologi och diabetes vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping samt adjungerande lektor och docent vid Linköpings Universitet. Vi kommer samtala med Magnus om vad resistent hypertoni innebär och den forskning han har gjort inom området. Magnus berättar även hur området utvecklas över tid samt delar med sig av tips som kan vara värdefulla.  Avsnittet är ca 20min långt.

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ett samtalomdiabetes@sanofi.com

MAT-SE-2400055 v.1.0 Februari 2024