Ett samtal om diabetes

Insulinbehandling ur en diabetessjuksköterskas perspektiv

February 21, 2022 Season 1 Episode 6
Ett samtal om diabetes
Insulinbehandling ur en diabetessjuksköterskas perspektiv
Show Notes

Välkommet till vårt sjätte avsnitt där vi bjudit in Ingela Bredenberg, specialistsjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Vi kommer bland annat prata om hur man kan jobba i ett team med patienten, hur man gör för att byta insulin och vilka utmaningar som finns vid insulinbehandling.  

Vid synpunkter, förslag på samtalsämnen eller frågor kan ni skriva till oss på ettsamtalomdiabetes@sanofi.com 

MAT-SE-2400084